ciment expansiu cras

El sistema de ciment expansiu cras consisteix en un ciment molt expansiu que s’utilitza per a demolicions, tall de roques i formigó. Actua en base a la seva pròpia expansió, exercint força contra les parets de l’orifici que el conté creant traces i esquerdes.

Serveix per trencar, tallar i demolir, roques i formigó.

És un producte ecològic que no emana gasos i no deixa residus nocius.

Treballs Realitzats amb Ciment expansiu

Demana informació sense compromís!

Per què Aracorte?

En Aracorte estudiem de forma exhaustiva la seva situació, examinem l’entorn i les necessitats que vostè pugui tenir.

Eina de treball

Un producte ecològic que no emana gasos i no deixa residus nocius.

treballs característics

Aquests són alguns dels treballs més comuns realitzats amb ciment expansiu:

  • Corts de roques.
    Demolició de formigó.
    Tallar i demolir roques i formigó.