Tall en formigó amb Fil Diamant

Aquest mètode permet la realització de talls precisos en formigó armat, pedra, maçoneria i acer (Directe) de qualsevol tipus de gruix mitjançant un sistema de politges per on circula un fil amb perles de diamant o fil diamantat que és el que realitza el tall.

Treballs Realitzats amb Fil de Diamant

Consulteu-nos som especialistes en aquest tipus de treballs

Per què Aracorte?

Perquè cada treball és diferent i requereix unes eines i tècniques diferents, en les quals som els Nº1.

Eina de treball

Hilti DSW 3018E Aracorte

Hilti DSW 3018E, en aquest moment és la màquina de tall amb fil MÉS gran del MÓN

treballs característics

Aquests són alguns dels treballs característics de tall en formigó amb fil Diamant

Treballs de tall amb Fil Diamant:

  • Corts de viaductes, galeries, ponts i pilastres.
  • Corts a una mà de peces en massa de gran volum.
  • Obertura de túnels.
  • Gran demolició en galeries.
  • treballs amfibis.
  • Aplicacions de tall il·limitades.