Broca buida i broca directa

Realitzem tot tipus de trepants necessaris en un rang de 8-800 mm de diàmetre en formigó armat, pedra natural artificial i asfalt a una mà. Obertura de buits de totes les dimensions mitjançant trepants entrellaçats per a tot tipus de passos.

Perforacions horitzontals i verticals 360º. Trepants especials de profunditats extremes de fins a 21 metres (Fins i tot sota l’aigua).

Treballs Realitzats Perforacions en Formigó

Necessita valoració per al seu projecte?

¿Por qué Aracorte?

Perquè cada treball és diferent i requereix unes eines i tècniques diferents, en les quals som els Nº1.

EINES DE TREBALL

Trepants especials de profunditats extremes de fins a 21 metres (Fins i tot sota l’aigua).

Trabajos característicos

Aquests són alguns dels treballs més assidus d’aquest tipus de perforacions en formigó

Treballs realitzats amb perforacions en formigó:

  • Passamurs
  • Col·locació de fites.
  • Col·locació de pilones
  • Columnes d’incendi
  • Obertures, passants per a cables i tuberia
  • Trepants per voladures d’edificis
  • aire condicionat
  • Preses,…