nostre treball

Todos
 • Voladizo de puente con cortasuelos
 • Corte circular inclinado
 • Demolició de roca amb ciment expansiu
 • Trepants profunds en formigó prepilotajes
 • Tall circular de paviments
 • Cortajuntas en centre comercial
 • Obertura de buit en prefabricat de llotja
 • Restauració de paviment en passeig del Boulevard
 • Corte en hormigón en dique seco
 • Obertura de forat per ascensor
 • Desmuntatge pont d'unió entre Éibar (Guipúscoa) i Ermua (Biscaia)
 • Tall de porta | Buidat de càmera cuirassada
 • Tall de pont sobre via fèrria
 • Tall de mur en via pública
 • Canalització ferroviària
  Talladora de paviments
 • Obertura entre naus
 • Ampliació de buit existent | Tall Mural
 • Tall amb fil de diamant de contraforts
 • Tall mural de porta i extracció
 • Tall mural en formigó, inclinació 45º

           ¿Necessita valoració per al seu projecte?